Inwentaryzacja botaniczna (spis florystyczny, analiza fitosocjologiczna, ekspertyza botaniczna)

IMG_9045 IMG_9040Inwentaryzacja botaniczna  ma na celu zidentyfikowanie lub wykluczenie na badanym terenie obecności podlegających ochronie prawnej gatunków roślin. Ekspertyza botaniczna jest też kluczowa dla ustalenia czy badany obszar lub jego część  stanowi siedlisko chronione.

Z podlegającymi ochronie prawnej walorami botanicznymi mamy najczęściej do czynienia na obszarach porośniętych trwałą roślinnością, a więc na terenach leśnych i łąkowych szczególnie na różnego rodzaju miejscach podmokłych. Chronione gatunki można również  odnaleźć  w mniej oczywistych lokalizacjach, np. na poboczach dróg lub  na terenach kopalń.

Optymalnym okresem prowadzenia badań botanicznych jest zasadniczo wiosna i wczesne lato. W przypadku niektórych siedlisk przyrodniczych, badania botaniczne prowadzone są w innych okresach (np. na łąkach zmiennowilgotnych wiele gatunków roślin rozwija się późnym latem).

Wykonujemy:

  • spisy florystyczne gatunków rzadkich i chronionych
  • analizy fitosocjologiczne (spis i rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych)
  • opis zaleceń ochronnych dotyczące stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zbiorowisk oraz sposobów poprawy ich stanu

Na czym polegają nasze działania?

Spis florystyczny prowadzi się na podstawie obserwacji terenowych. Składa się z następujących prac:

Prace terenowe – inwentaryzacja  na wybranych stanowiskach w określonych miesiącach w roku.

Naniesienie obserwacji na mapy florystyczne przedstawiające rozmieszczenie gatunków na badanym obszarze, stanowiska roślin rzadkich, chronionych itp.

Przedstawienie i analiza wyników.

Analizę fitosocjologiczną  prowadzi się na podstawie obserwacji terenowych. Analiza składa  się z następujących prac:

  • Wstępne rozpoznanie roślinności dla badanego obszaru – charakter użytkowania, zbiorowiska dominujące, stan zachowania roślinności itd.
  • Zdjęcia fitosocjologiczne  dla odpowiedniej, reprezentatywnej ilości jednorodnych płatów roślinnych oraz analiza zdjęć.
  • Tabelaryczne zestawienie materiałów.
  • Wykreślanie mapy fitosocjologicznej.

Przeœlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>